To use all functions register Registreer nu

Privacybeleid

 1. Inleiding

Wij vinden open communicatie en transparantie belangrijk, zeker wanneer het over jouw persoonlijke gegevens gaat. Wanneer jij ons platform gebruikt verwerken wij persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die ons in staat stellen om jullie als gebruiker te identificeren, of we dat nu doen of niet. Je bent niet verplicht om jullie informatie met ons te delen of om dit Privacybeleid te aanvaarden. Indien jullie het niet eens bent met dit Privacybeleid of jullie gegevens niet willen delen met Wetime, gebruik dan onze website niet.

Wie zijn wij?

Dit platform, inclusief de website en (mobiele) (web) applicaties, wordt beheerd door:

Marsiecom comm.v
Wapenhaghestraat
B-2600 Antwerpen
Handelsnummer: BTW-BE 0656.910.625

Met dit Privacybeleid willen we jullie informatie geven over de gegevens die we verzamelen, over de manier waarop we jullie persoonlijke gegevens verwerken en over jullie rechten als Gebruiker. Heb jullie toch nog vragen na het lezen van dit Privacybeleid? Contacteer ons dan via info@wetime.be.

 1. Hoe komen we aan jullie persoonlijke gegevens?

2.1. Via de Gebruiker

Wanneer jullie ons platform gebruikt verzamelen we een aantal van jullie gegevens, zoals:

 • Gegevens die jullie met ons delen bij het opzetten van jullie profiel; inclusief registratiegegevens, instellingen van jullie account en gegevens die jullie aan jullie profiel toevoegt, zoals foto’s en tekst.
 • Gegevens die we afleiden uit jullie gebruik van ons platform. Bijvoorbeeld: gegevens over de pagina’s die jullie bezoeken, jullie interacties met andere gebruikers, zaken die jullie delen…
 • Wanneer jullie onze betalende diensten activeren: gegevens die we gebruiken voor het factureren, leveren en betalen van onze betalende diensten.

Jullie kunnen alle gegevens op jullie Wetime profiel op elk moment wijzigen via jullie Profiel. jullie naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en locatie zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Wanneer jullie ervoor kiest om extra gegevens over jullie zelf toe te voegen geven jullie ons expliciet toestemming om die informatie te gebruiken zoals bepaald in dit Privacybeleid.

2.2. Via verschillende technische manieren

Op ons platform gebruiken we verschillende technische manieren om de ervaring van de gebruikers en de functionaliteit van ons platform te verbeteren. Door het gebruik van die technische bronnen verzamelen we deze gegevens:

 • Gegevens over gebruikte apparatuur, zoals gegevens over hardware en/of software.
 • Cookies en lokaal opgeslagen informatie: dit zijn kleine tekstbestandjes waarin jullie voorkeuren opgeslagen worden om het platform efficiënter te laten functioneren.
 • Aanmeldingsgegevens: alle gegevens over jouw aanmelding op ons platform. Bijvoorbeeld het IP-adres waarmee jullie aanmeldt en verschillende telecommunicatiegegevens.

Op basis van jullie IP-adres kan jullie locatie (bij benadering) aangeduid worden op een geografische kaart.

2.3. Via externe partners

Wij laten geen andere partijen toe tot ons platform. Wij willen de gegevens van onze gebruikers zo veilig mogelijk bewaren en daarom kunnen jullie ook niet via Facebook op ons platform inlogen.  Wij hebben enkel een link naar andere netwerken voor Marketing doeleinden. Buiten de tracking via google analytics voor eigen gebruik zijne r geen andere tracking pixels aanwezig op ons  platform.

 1. Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

We verzamelen jullie persoonlijke gegevens voor 1 overkoepelend doel: een veilige, optimale en aangepaste gebruikerservaring voor alle Gebruikers van ons platform. Hoe meer jullie ons platform gebruikt, hoe meer persoonlijke gegevens we zullen verwerken.

Onze unieke gebruikerservaring omvat het volgende:

 • De publicatie van jullie gebruikersprofiel:Op een sociaal platform kan jullie contact leggen met andere gebruikers. We verwerken jullie gegevens in een uniek gebruikersprofiel dat zichtbaar is voor andere gebruikers, bezoekers van het platform en gebruikers van bepaalde zoekplatformen. Een Gebruiker heeft controle over de gegevens op zijn of haar profiel (via Profiel) en kan kiezen of zijn/haar profiel opgenomen wordt in publieke zoekresultaten (via Instellingen). Gebruikersprofielen kunnen zichtbaar zijn op andere sociale websites die beheerd worden door Marsiecom comm.v, haar zuster-, dochter- of moederbedrijven.
 • De verbeteringen en ontwikkeling van matchresultaten, -technieken en andere functies:Wij zijn gespecialiseerd in succesvol matchen. Hoe meer gegevens we over onze gebruikers hebben, hoe accurater en succesvoller onze resultaten worden.
 • Versturen van verschillende (commerciële) communicaties:We kunnen de verkregen persoonlijke gegevens verkrijgen om verschillende (commerciële) communicaties te versturen. Deze communicaties kunnen door ons verstuurd worden. Jullie gegevens worden nooit gedeelt met externe partners en promoties worden enkel door onszelf verzonden.
 • De verbetering van de functionaliteit van ons platform door analyse en interpretatie van gebruikersstatistieken:We gebruiken graag nieuwe technieken om onze producten en diensten te verbeteren en te vernieuwen.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, bugs en/of crimineel gedrag en inbreuken tegen onze gedragscode:Dit is noodzakelijk om een veilig en performant platform aan te bieden.
 • Algemeen ledenbeheer en uitvoering van onze betalende diensten.Hiermee bedoelen we eender welke actie die noodzakelijk is om onze dienstverlening naar gebruikers toe te verzekeren.

Een deel van de gegevens die we verkrijgen kan door hun natuur omschreven worden als ‘gevoelig’. Gevoelige gegevens zijn gegevens rond jouw gezondheid, ras of etnische origine, politieke voorkeuren, religieuze of filosofische opvattingen en seksualiteit. Gebruikers zijn niet verplicht om persoonlijke gegevens te delen op hun profiel, maar ze kunnen hiervoor kiezen. Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt in functie van de hierboven vermelde doelstellingen. Tijdens de registratie gaat de Gebruiker expliciet akkoord met de verwerking van al zijn persoonlijke gegevens.

 1. Worden mijn persoonlijke gegevens gedeeld met externe partijen?

Geen zorgen! Wij delen jullie gegevens niet met externe partijen  tenzij voor optimalisatie doeleinden:

4.1. Onze gespecialiseerde verwerkingspartners

We maken gebruik van verschillende technologieën en technieken om ervoor te zorgen dat ons platform en onze diensten correct functioneren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de producten en diensten van onze gespecialiseerde partners.

Gebruikers kunnen rekenen op deze garanties:

 • We selecteren onze partners na een strenge selectieprocedure en in overeenstemming met wettelijke vereisten.
 • We hebben duidelijke afspraken met onze gespecialiseerde partners over het functioneren van producten en diensten.
 • Maar vooral: onze gespecialiseerde partners kunnen jouw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden altijd geanonimiseerd voor ze verstuurd worden voor externe analyse.

4.2. Onze links met andere platformen

Ons platform bevat geen integraties met andere sociale platformen. Dit om de reden om jullie gegevens ten volle te kunnen beschermen.

4.3. Andere externe partijen

Bepaalde persoonlijke gegevens kunnen doorgestuurd worden naar andere externe partijen voor extra dienstverlening. Maar deze zullen altijd geanonimiseerd zijn. Jullie privacy is heilig voor ons .

4.4. In het geval van fraude, crimineel misbruik of strafrechtelijke onderzoeken

Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijk voor ons platform. We zetten hier elke dag opnieuw op in. Wanneer informatie op een correcte en terechte manier opgevraagd wordt door een dienaar van de wet of een autoriteit met bevoegdheid gaan we hier altijd op in. We geven niet meer informatie dan gevraagd wordt of dan noodzakelijk is.

4.5. Verwerking van gegevens buiten de Europese Unie

Marsiecom comm.v is een Europees bedrijf. Persoonlijke gegevens worden (in principe) alleen binnen Europees territorium verwerkt. Niettemin kunnen we niet volledig uitsluiten dat gegevens ook verwerkt worden in of doorgestuurd worden naar landen buiten de Europese Unie. In overeenstemming met het Europese Privacybeleid mogen persoonlijke gegevens alleen doorgestuurd worden naar landen met eenzelfde gepast veiligheidsniveau. Dit betreft opslagperiode, manier van opslaan, de aard van de gegevens en de precieze redenen voor verwerking. We garanderen dat gegevens niet verstuurd worden naar landen die onvoldoende veiligheid kunnen garanderen. Het delen van gegevens met de Verenigde Staten gebeurt op basis van een overeenkomst rond het delen van gegevens in overeenstemming met de standaardclausules van de Europese Commissie.

 1. Wat zijn mijn rechten?

We garanderen dat we alle persoonlijke gegevens op een eerlijke en wettelijke manier verwerken. Dit zijn onze garanties:

 • Je persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor de vermelde, wettelijke doelstellingen;
 • Het verwerken van persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een voldoende, evenredige en niet-overdreven manier;
 • Je persoonlijke gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De standaardtermijn is twaalf (12) maanden na het verwijderen van gegevens of profielen.

We hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van jouw persoonlijke gegevens te kunnen garanderen. Deze maatregelen zijn consistent met de aard van de persoonlijke gegevens en in overeenstemming met de ernst van het mogelijke risico.

Het risico op onvrijwillige of onbevoegde toegang, vernietiging, verlies, wijziging of eender welke andere onbevoegde verwerking van persoonlijke gegevens wordt tot een minimum beperkt. Dit is een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Elke Gebruiker heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op verzet:Elke Gebruiker kan zich verzetten tegen het verwerken van persoonlijke gegevens wanneer er voldoende legitieme en ernstige redenen zijn. Wanneer de gegevens werden verzameld voor direct marketing doeleinden mag de Gebruiker zich op elk moment, kosteloos en zonder verdere moeite verzetten tegen de voorgestelde verwerking van persoonlijke gegevens.
 2. Recht op toegang:Elke Gebruiker heeft recht op toegang tot alle informatie betreffende de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.
 3. Recht op correcties en verwijdering:Elke Gebruiker kan op elk moment vragen om zijn persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen. De Gebruiker moet zelf al het mogelijke hebben gedaan om zijn gegevens te corrigeren of te verwijderen. Verwijdering draait vooral rond visibiliteit.

De Gebruiker kan deze rechten uitoefenen van zodra dit noodzakelijk lijkt. De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen via een ondertekend, geschreven verzoek gericht aan Marsiecom comm.v, via post of e-mail via info @wetime.be. De Gebruiker moet op vraag altijd zijn identiteit kunnen bewijzen, bijvoorbeeld aan de hand van een identiteitskaart. Alle verzoeken worden binnen de vijfenveertig (45) werkdagen beantwoord.

 1. Over dit Privacybeleid

Wanneer jullie jullie registreren aanvaarden jullie expliciet dat jullie persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.

De vooruitgang van de technologie is moeilijk te voorspellen. Daarom kunnen ook wij niet voorspellen hoe ons platform er in de toekomst zal uitzien. Je toestemming geldt daarom ook voor de verwerking van jullie persoonlijke gegevens via nieuwe technologieën en technieken die onder de originele doelstelling van dit platform vallen.

We hebben het recht om ons Privacybeleid te wijzigen. Elke wezenlijke wijziging zal gecommuniceerd worden via ons Privacybeleid. We raden onze Gebruikers aan om het Privacybeleid regelmatig te bekijken. Wijzigingen in ons Privacybeleid worden van kracht dertig (30) dagen nadat de wijzigingen doorgevoerd werden in het Privacybeleid.

In het geval van een acquisitie of verkoop van ons bedrijf worden alle rechten en verplichtingen uit dit Privacybeleid overgedragen naar de nieuwe eigenaar. Wanneer de nieuwe eigenaar zou beslissen om het Privacybeleid wezenlijk te veranderen zal hij de Gebruikers hiervan op de hoogte brengen.

%privacy_policy%